Σήμερα είναι::

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: συσκευές θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία

Αναρτήθηκε από: 0

Από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.) έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξέδωσε το πόρισμά της, με τη σύνταξη Κατευθυντήριων Γραμμών για τις προϋποθέσεις χρήσης αυτοδηλούμενων ισχυρισμών, κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία.

Το πόρισμά της αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Κ. (http://www.efpolis.gr/filesbase/1727_sitefile-10873.pdf).

Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΦΘΧ και ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΦ-ΦΔΓ), συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, της Σχολής Mηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΥΠΕΚΑ, της 4ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Η Επιτροπή κατά το πόρισμά της έλαβε υπόψη της, τις μελέτες που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051), καθώς και την τοποθέτηση του Εκπροσώπου που ορίστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την μη βασιμότητα ισχυρισμών υγείας για τις εν λόγω συσκευές θέρμανσης.

Οι κατευθυντήριες Γραμμές αναφέρονται στη συμμόρφωση των συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία και των χρωμάτων εκτύπωσης με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, σε ενδεικτικές μετρήσεις και μελέτες που πρέπει να διαθέτουν οι υπεύθυνοι διάθεσης για να κάνουν χρήση αυτοδηλούμενων (μη επιβαλλόμενων από τη νομοθεσία) ισχυρισμών, καθώς και στην ενδεικτική πληροφόρηση για τους καταναλωτές, ώστε να υποβοηθούνται κατά την έρευνα αγοράς, αποφεύγοντας έτσι ενδεχόμενη παραπλάνηση τους.

Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω προϊόντα δεν υπάρχουν τεχνικά πρότυπα και κανονιστικές ρυθμίσεις σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά την απόδοσή τους για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων καθώς και τη θερμική άνεση που παρέχουν. Για το λόγο αυτό η Γ.Γ.Κ. γνωστοποίησε το Πόρισμα της Επιτροπής με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και καλεί τους υπεύθυνους διάθεσης συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Γ.Γ.Κ. θα επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2251/94 «Προστασία του Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ετικέττες

|

0 Σχόλια

A- A A+