Σήμερα είναι::

  • Η ζωή στην Γαλλία

    0

    Το παρόν κείμενο αναφέρεται σε προσωπικές απόψεις και εμπειρίες μετά από περισσότερο από δύο χρόνια διαμονής και εργασίας στη Γαλλία. Είμαι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ και στις αρχές του ...