Σήμερα είναι::

  • Αναζητώντας δουλειά στην Αγγλία

    0

    Η πιο συνοπτική και ταυτόχρονα παραστατική αποτύπωση της δραματικής κατάστασης στην Ελλάδα είναι ίσως ο δείκτης της ανεργίας των νέων, που αποτελεί ήδη πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Από αυτή την κατάσταση, προφανώς, ...