Σήμερα είναι::

  • Ελβετία

    0

    Θα ξεκινήσω ως εξής: μακάρι όλοι να μπορούσαν να μείνουν στην χώρα τους και να μην αναγκάζονταν να ξενιτευτούν για δουλειά παρά να έφευγαν από αυτή μόνο για την απόκτηση ...