Σήμερα είναι::

Πραγματοποιήστε τις επαγγελματικές σας συναντήσεις στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αναρτήθηκε από: 0

Depositphotos_3366141_LΠολλοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα έχοντας
δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανόν ο χώρος που διαθέτουν να μην ενδείκνυται για την
πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων.
Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ προσπαθώντας να βοηθήσει τους συναδέλφους, αποφάσισε να διαθέσει μια
αίθουσα γραφείων, στο 1ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την οποία, οι συνάδελφοι που το
επιθυμούν, θα μπορούν να την χρησιμοποιούν για τις επαγγελματικές τους συναντήσεις.
Αποφασίσθηκε πιλοτικά, το δικαίωμα χρήσης της αίθουσας να παρέχεται στους συναδέλφους,
μετά από αίτηση τους, για τους μήνες Μάιο & Ιούνιο, με συμβολικό κόστος εγγραφής 20€ μήνα,
για όσες φορές την χρειασθούν αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα.
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, είναι η εξής:
1. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
(fax: 2310883110 – protocol-tkm@central.tee.gr)
2. Οι συνάδελφοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα μπορούν, όταν θέλουν να
χρησιμοποιήσουν την αίθουσα, να επικοινωνούν με αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
(τηλ. 2310883106 ή magelen@central.tee.gr, κ. Μαγνήσαλη Ε.) ο οποίος και θα τηρεί
ημερολόγιο. Η αίθουσα θα διατίθεται σε 45λεπτη βάση, από τις 9.00 έως τις 17.00.
3. Το κόστος χρήσης των 20€ θα καταβάλλεται πριν την πρώτη χρήση της αίθουσας.
Στην αίθουσα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο μέσω WiFi
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ετικέττες

|

0 Σχόλια

A- A A+